Nieuwe kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra

Vanaf heden is er een nieuwe kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra beschikbaar, ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in samenwerking met Oberon. Met deze kwaliteitskaart krijgen betrokkenen bij brede scholen en kindcentra alle belangrijke aspecten van de eigen school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als de kwaliteit van de brede school of het kindcentrum verbeterd moet worden. Bij het opstellen van de kwaliteitscriteria is gebruik gemaakt van ervaringen en succesfactoren met en van brede scholen, onderzoeksresultaten en literatuur.


kwaliteitskaartU kunt de kwaliteitskaart bestellen bij Margot de Ruiter. U kunt één exemplaar kosteloos toegestuurd krijgen. Bij meer dan één betaalt u 2,50 euro per stuk, inclusief 6% BTW en verzendkosten. De kwaliteitskaart is ook online beschikbaar.

De PO-Raad is als opdrachtgever verbonden aan het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, naast het ministerie van OCW, het ministerie van SZW en de Branchevereniging Kinderopvang. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen geeft onder meer presentaties, organiseert studiedagen en beantwoordt telefonisch en per e-mail uw vragen. Ondersteuning van het Landelijk Steunpunt is gratis.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 6 februari 2013

Nieuwscategorieën