Nieuwe leerlinggegevens en andere updates van Vensters PO beschikbaar

In Vensters PO zijn in ‘mijn vensters’ op scholenopdekaart.nl de meest recente leerlinggegevens verwerkt. Op 31 maart worden deze automatisch gepubliceerd. Scholen kunnen deze gegevens nu al nalopen, toelichten en zelf publiceren. Ook is een nieuw BRIN-bestand verwerkt. Scholen die vragen hebben over het vullen van (hun) Vensters PO, kunnen met vragen terecht bij onze helpdesk. Ook worden de komende periode enkele bijeenkomsten georganiseerd waar uitleg en hulp gegeven wordt. Meer informatie en het laatste nieuws over Vensters PO en scholenopdekaart.nl vindt u op www.vensterspo.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor een van de bijeenkomsten en voor de nieuwsbrief van Vensters PO.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 6 maart 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën