Nieuwe leeromgeving voor excellente leerlingen

SLO en Kennisnet hebben de verbeterde leeromgeving Acadin 1.0 gelanceerd. De vernieuwde leeromgeving is overzichtelijker en biedt meer mogelijkheden. Acadin is een digitale (leer)omgeving van waaruit op verschillende manieren ruimte wordt geboden om de talenten van leerlingen met (uitzonderlijk) cognitief talent verder te ontwikkelen. De doelstelling van Acadin is een bijdrage te leveren aan uitdagend onderwijs op maat voor deze doelgroep en ondersteuning te bieden aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden. Leerkrachten kunnen hieruit een passend en uitdagend aanbod samenstellen en toekennen aan leerlingen. De leerlingen kunnen zelf ook zoeken naar leeractiviteiten die hen aanspreken.

Conferentie 'Aan de slag met cognitief talent'
De PO-Raad steunt initiatieven om het onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen te verbeteren. De PO-Raad volgt dan ook met belangstelling de lokale projecten die er lopen in het kader van de ‘Excellentieregeling’ van het ministerie OCW, waarvoor schoolbesturen subsidie konden aanvragen. Voor de besturen die een projectaanvraag hebben ingediend in het kader van de subsidieregeling excellentie, worden jaarlijks regionale conferenties 'Aan de slag met cognitief talent' georganiseerd door SLO, Edventure en de PO-Raad. In september ontvangen de betreffende scholen het programma. Vanaf dat moment is het mogelijk om in te schrijven voor deelname. Op dinsdag 9 november 2010 vindt in Rotterdam de 4e conferentie plaats. Deelname aan de conferentie is kosteloos.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën