Nieuwe publicaties verspreid die scholen hulp bieden bij huisvestingszaken

Recent zijn een aantal documenten gepubliceerd die scholen kunnen helpen bij hun huisvestingszaken. Allereerst zijn de resultaten van het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen openbaar gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en benoemt kansen en knelpunten voor alle partijen die betrokken zijn bij het bouwen en verbouwen van basisscholen. Daarnaast is er in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs ontwikkeld. Dit is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MOP).

Verder heeft het ING Economisch Bureau een rapport uitgebracht waarin zij de voor- en nadelen van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen van gemeenten naar scholen in kaart brengt. Ook komt het rapport aan de hand van praktijkvoorbeelden tot een aantal succesfactoren voor doordecentralisatie. Tot slot is op 10 juni de Scholenbouwatlas op het gelijknamige symposium gepresenteerd. Dit is een handboek voor het verbouwen van basisscholen en kindercentra en is samengesteld door kenniscentrum Ruimte-OK en het Atelier Rijksbouwmeester.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 19 februari 2016

Nieuwscategorieën