Nieuwe regeling Lerarenbeurs; aanvragen tot 30 juni

De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015.

Tegelijk met deze aanscherping heeft er ook een verruiming van de regeling plaatsgevonden. Het maximale aantal studieverlofuren voor leraren die een masteropleiding willen volgen, gaat omhoog van vier naar acht. Verder kunnen leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders en remedial teachers.

Aparte subsidie-aanvraag bewegingsonderwijs

Om ervoor te zorgen dat meer gymlessen gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren kunnen leraren de leergang bewegingsonderwijs ook met subsidie volgen. Hiervoor is een apart hoofdstuk met aparte voorwaarden opgenomen in de regeling Lerarenbeurs. Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2015 worden ingediend.

Project VierSlagLeren in het po

In aanvulling op de Lerarenbeurs kunnen leraren deelnemen aan het project VierSlagLeren. Binnen VierSlagLeren po volgen een startende leraar en een ervaren leraar als duo een masteropleiding. Beiden kunnen een lerarenbeurs en subsidie voor studieverlof krijgen. Voor de ervaren leraar kan de werkgever acht uur extra subsidie krijgen, via arbeidsmarktplatformpo.nl. Daar vindt u ook meer informatie over VierSlagLeren in het po.

Aanvragen

Let op! Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015. Aanvragen van de subsidie voor bewegingsonderwijs vanaf 1 juli 2015. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 mei 2015

Nieuwscategorieën