Nieuwe regeling Passend onderwijs

De invoering van Passend onderwijs zal een aantal wijzigingen met zich mee brengen. Om die veranderingen te kunnen organiseren ontvangen alle samenwerkingsverbanden WSNS en de REC’s € 10 per leerling. Het geld wordt in de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 uitgekeerd, dit gebeurt in twee delen per jaar. In augustus ontvangt u het eerste deel (5/12) en in februari het tweede deel (7/12). Het geld wordt uitgekeerd aan de centrale diensten en kassierscholen van de samenwerkingsverbanden en aan de REC’s. De middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld: bij- en nascholing van leraren, het opstellen van onderwijszorgprofielen of extra ondersteuning voor leraren in de klas. De regeling treedt 1 augustus 2010 in werking en wordt volgende week gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën