Nieuwe Risicomonitor voor basisscholen

Onlangs heeft Consument en Veiligheid de Risicomonitor voor basisscholen ontwikkeld. Hiermee is het eenvoudig om de fysieke veiligheid in kaart te brengen en te verbeteren. De PO-Raad ondersteunt het initiatief van harte en ziet in het instrument een goede bijdrage voor verbetering van de veiligheid op scholen. 

De tool behandelt 11 specifieke veiligheidsthema's, bijvoorbeeld de veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs, en het schoolplein. Ook de buitenschoolse opvang komt aan bod. De Risicomonitor is te vinden op www.risico-monitor.nl. Hieronder vindt u een filmpje over de Risicomonitor.


Waarom?
De Risicomonitor genereert gerichte actieplannen om de omgeving veilig te maken. Scholen willen de kinderen natuurlijk een gezonde en veilige leeromgeving bieden, en bovendien zijn ze dit wettelijk verplicht. Ook moeten ze een veiligheidsplan hebben en de Risicomonitor is hiervoor een goed uitgangspunt.

Hoe werkt het?
Op de site kunnen basisscholen zich aanmelden en dan krijgen ze gratis toegang tot de Risicomonitor. Vervolgens kunnen scholen de monitor op maat maken voor hun eigen school, door aan te geven welke modules relevant zijn. Het is zelfs mogelijk om buitenschoolse opvang toe te voegen, omdat de monitor ook is ingericht voor de Kinderopvangbranche.

De kern van de Risicomonitor is het uitvoeren van inventarisaties en het opstellen van actieplannen. Met behulp van de inventarisatielijsten kunnen scholen alle ruimtes waar kinderen zich bevinden beoordelen op veiligheid en de risico's in kaart brengen. De inventarisatielijsten zijn gebaseerd op ongelukken zoals die in de praktijk voorkomen. Consument en Veiligheid houdt dit al jaren bij met het Letsel Informatie Systeem (LIS).

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën