Nieuwe tegenvaller voor onderwijs door verhoging pensioenpremie

De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten en komt bovenop de andere bezuinigingen waar het primair onderwijs nu al mee kampt.

Het ABP-bestuur heeft besloten om de pensioenpremie per 1-1-2011 met 0,1%-punt te verhogen en de herstelopslag van 1% ook in 2011 te handhaven. Daarnaast kondigt ABP aan dat de pensioenen ook in 2011 niet worden verhoogd (geen indexatie).

In bijgaand persbericht kondigt het ABP-bestuur nu al aan dat het hier niet bij zal blijven en de premie per 1 april a.s. verder wordt verhoogd. De pensioenpremie moet in ieder geval verder stijgen vanwege de toegenomen levensverwachting. Daarnaast beziet het ABP-bestuur begin 2011 op basis van dekkingsgraad eind 2010 of er sprake is van voldoende financieel herstel en of aanvullende maatregelen nodig zijn.

De PO-Raad constateert dat verdere stijgingen van de pensioenpremies moeten worden opgevangen binnen de lumpsum. Zoals bekend heeft het kabinet voor 2011 een nullijn voor de lonen in de collectieve sector afgekondigd. Daarbij heeft de PO-Raad al eerder kritische kanttekeningen gezet. Uit de financiële bijlage van het regeerakkoord kan worden opgemaakt dat er nog wel een compensatie in de boeken staat voor gestegen sociale premies, waaronder de pensioenpremie. Over deze compensatie besluit het kabinet bij Voorjaarsnota. Of deze compensatie voldoende zal zijn is zeer de vraag, omdat die wordt gebaseerd op de gemiddelde premiestijging in de marktsector (referentiemodel).

De verdere stijging van pensioenpremies betekent in ieder geval dat niet verder kan worden afgewacht en in 2011 door sociale partners afspraken moeten worden gemaakt over een houdbare pensioenregeling.

Lees ook het VSO-pensioenbericht >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën