Nieuwe Tweede Kamer maakt kennis met PO-Raad

Het bestuur van de PO-Raad heeft dinsdag 5 oktober kennis gemaakt met de nieuwe leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. De commissie had hiervoor een speciale vergadering belegd.

De bestuursleden van de PO-Raad kregen de gelegenheid om te vertellen wat er speelt in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Verder gaven zij een eerste reactie op het concept regeerakkoord. Hoewel de beoogde coalitie aangeeft dat ze willen investeren in het onderwijs, blijkt dat niet uit de cijfers van het regeerakkoord. Met name de bezuinigingen op speciaal onderwijs maken het moeilijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven geven. De Tweede Kamerleden waren duidelijk blij met de input van de PO-Raad. Daarmee hebben we geen volledig beeld gegeven, maar een indruk van een aantal belangrijke zaken die op dit moment spelen binnen de sector.

De Tweede Kamerleden hadden ook vragen over de organisatie van de PO-Raad. Hoe is de vereniging georganiseerd? Hoe vormt de vereniging haar meningen? En hoe wordt de vereniging betaald? De bestuursleden vertelden dat de leden invloed hebben op de PO-Raad via de ledenvergadering en via de inhoudelijke netwerken. Het gaat erom wat de scholen in praktijk merken bij de realisatie van hun opdracht: goed onderwijs voor elk kind.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën