Nieuwe uitgave voor goed bestuur: ‘Risico’s en risicobeheersing’

De PO-Raad heeft ‘Goed bestuur’ hoog in het vaandel. Niet alleen omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar vooral omdat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs. Om besturen daarbij te helpen, heeft de PO-Raad een brochure geschreven:‘Risico’s en risicobeheersing, Bouwstenen voor beleid’. Deze is gratis te downloaden of te bestellen via de webwinkel van de PO-Raad.
 
De brochure geeft bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het identificeren en analyseren van risico’s, geeft handvatten voor de beoordeling van de omvang van deze risico’s en gaat in op de inrichting van de risicobeheersing.
Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 juni 2013

Nieuwscategorieën