Nieuws van Vensters PO over eindtoetsgegevens, nieuwe knoppen en sociale veiligheid

Lees hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsbrief van Vensters PO

Eindtoetsgegevens

DUO roept schoolleiders op om de uitslag van de eindtoets vóór 29 mei te registreren in het leerlingadministratiesysteem en uit te wisselen met BRON. Ook voor Vensters PO is het relevant dat scholen deze gegevens goed en tijdig registreren, omdat ze gebruikt worden voor de indicator ‘Resultaten eindtoets’ in de schoolvensters.

Nieuwe knoppen op Mijn Vensters en scholenopdekaart.nl

Op Mijn Vensters is alle informatie uit schoolvensters nu eenvoudig te downloaden. In Mijn Vensters staat bovenaan de pagina met het indicatorenoverzicht een zwarte download-knop, met de keuze uit een PDF- of Word-bestand.

Met de knop ‘vergelijk’ op scholenopdekaart.nl kunnen ouders nu eenvoudig informatie van scholen naast elkaar zien in één overzicht. Het gaat dan om een deel van de informatie die ook in uw schoolvenster te vinden is, bijvoorbeeld over de locaties van de scholen, de aantallen leerlingen en de schooltijden. Die informatie helpt nieuwe ouders bij de schoolkeuze.

Bijeenkomst tevredenheidsindicatoren en monitoring sociale veiligheid

Met de aangenomen Wet sociale veiligheid is het voor scholen verplicht om te monitoren hoe ‘sociaal veilig’ hun leerlingen zich voelen. Schoolbestuurders en -leiders worden uitgenodigd om mee te praten over hoe Vensters PO het beste bij deze ontwikkeling kan aansluiten. Op 4 juni organiseert Vensters PO een bijeenkomst in Utrecht. Op die bijeenkomst zal ook de tevredenheidsvragenlijst geëvalueerd worden samen met de ontwikkelaars. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan met een e-mail aan vensterspo@schoolinfo.nl, o.v.v. aanmelding 4 juni tevredenheidsindicatoren.

Nieuwe werkbijeenkomsten op de agenda!

Wegens het succes van de laatste werkbijeenkomsten is er in mei en juni weer een nieuwe serie gepland. Heeft u nog niet gewerkt in Mijn Vensters of wilt u een laatste goede slag maken? Kijk dan of er voor u een geschikte datum en locatie is en meld u aan.

11 mei regio Heerlen
12 mei Tilburg
19 mei regio Den Haag
20 mei regio Goes
27 mei regio Venlo
29 mei regio Arnhem
1 juni Utrecht
2 juni regio Assen
3 juni regio Leeuwarden
5 juni regio Purmerend
10 juni regio Almelo
11 juni regio Zwolle
17 juni regio Dordrecht

Ook het aanvragen van een bijeenkomst bij uw eigen bestuur of samenwerkingsverband is tot de zomervakantie nog mogelijk. Vraag een werkbijeenkomst aan via vensterspo@schoolinfo.nl o.v.v. 'aanvraag werkbijeenkomst'.

De complete nieuwsbrief van Vensters PO leest u hier

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 april 2015

Nieuwscategorieën