Nieuws van Vensters PO over lege toelichtingvelden, promotie door scholen en meer

Scholen en besturen die al goed op scholenopdekaart.nl staan, zijn welkom op de werkbijeenkomst ‘Regie over de cijfers’ op 3 juni bij de PO-Raad in Utrecht. Verder vraagt Vensters PO aandacht voor lege toelichtingsvelden en promotie door scholen. 

Werkbijeenkomst ‘Regie over de cijfers’ voor de volgende stap

Scholen en besturen die al goed op scholenopdekaart.nl staan, zijn welkom op de werkbijeenkomst ‘Regie over de cijfers’ op 3 juni bij de PO-Raad in Utrecht. Nu de ontwikkelfase van Vensters PO ten einde loopt, gaan scholen en besturen deze middag werk maken van de volgende stap: Hoe kan Vensters PO u werk uit handen nemen? Hoe stuurt u met de cijfers en benchmarks op kwaliteit? Hoe legt u de cijfers uit in gesprek met bijvoorbeeld ouders? En welke kansen en wensen leven er voor de nabije toekomst? Meer info vindt u hier.

Aanvinken ‘Geen toelichting nodig’

Scholenopdekaart.nl biedt de mogelijkheid om resultaten toe te lichten, maar dit is niet verplicht. Door aan te vinken ‘Nee, een toelichting is niet nodig’ en op te slaan, is het zowel op de publieke site scholenopdekaart.nl als in de statistieken duidelijk dat het ontbreken van een toelichting een bewuste keuze is en verdwijnt de open ruimte. Meer uitleg over het schrijven van een toelichting vindt u via de site van Vensters PO.

Vullen van scholenopdekaart.nl

Sinds begin mei zijn alle indicatoren beschikbaar voor Scholenopdekaart.nl en kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken. Vanaf juni start Vensters PO een campagne om meer bekendheid te geven aan de website onder ouders.  Om ouders een goede indruk te geven van scholen, is het dus belangrijk dat alle indicatoren gevuld zijn, voordat de promotiecampagne start. Kijk in de agenda voor geplande werkbijeenkomsten voor het vullen van scholenopdekaart.nl.

Promotie door scholen

Vensters PO roept scholen op om Scholenopdekaart.nl meer bekendheid te geven onder de doelgroep. Scholen hebben immers rechtstreeks contact met ouders. Wat kunnen scholen zelf doen?

  • de transparante raamsticker scholenopdekaart.nl opplakken (bestellen: vensterspo@schoolinfo.nl o.v.v. ‘bestelling raamstickers’)
  • een bericht over scholenopdekaart.nl opnemen in de nieuwsbrief
  • een link aanbrengen op hun eigen website
  • kinderdagverblijven in de omgeving informeren over scholenopdekaart.nl 
  • de gemeenteambtenaar onderwijs inlichten over scholenopdekaart.nl
  • met het team het eigen schoolvenster bespreken
  • een bericht over scholenopdekaart.nl opnemen in de schoolgids
  • lokale media informeren over scholenopdekaart.nl 

Bekijk meer nieuws op vensterspo.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 mei 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën