Nieuwsbrief WOK april 2009

In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan een realistische en verantwoorde uitvoering van het beleid met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang versterken. De Nieuwsbrief WOK verschijnt minimaal 4x per jaar.

Klik hier voor de WOK-nieuwsbrief van april 2009>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën