Nog geen besluit openbaarmaken eindtoetsgegevens

Het blijft nog onduidelijk of staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter doet daarover over twee weken uitspraak, zo besloot hij vandaag.

De rechter hoorde vandaag (21 augustus) de schoolbesturen, RTL Nieuws en de landsadvocaat van de staatssecretaris. De schoolbesturen, die vertegenwoordigd werden door de advocaat van de PO-Raad, zijn het niet eens met het plan van Dekker om de gegevens te openbaren. RTL Nieuws had in januari via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om die gegevens gevraagd. Behalve de PO-Raad was ook een vertegenwoordiger van schoolbestuur Spaarnesant aanwezig. Dat bestuur had ook op eigen initiatief beroep ingesteld.

De schoolbesturen vrezen dat scholen onevenredig worden benadeeld wanneer de huidige ‘ruwe’ gemiddelde eindtoetsgegevens worden gepubliceerd. Deze gegevens zijn nu namelijk niet vergelijkbaar omdat daarbij niet met dezelfde leerlingpopulatie is gerekend. De staatssecretaris verklaarde dat bezwaar eerder dit jaar ongegrond waarop ruim 120 schoolbesturen naar de rechter stapten.

Verkeerd beeld

Tijdens de zitting betoogden de besturen nogmaals dat publiceren van de huidige onvergelijkbare eindtoetsgegevens ervoor zorgt dat er een verkeerd beeld ontstaat van de kwaliteit van scholen. Ouders zullen zich dan bij de keuze van een school voor hun kinderen baseren op onjuiste informatie en dus geen goed afgewogen keuze kunnen maken, aldus de advocaat van de PO-Raad.

De staatssecretaris en RTL Nieuws zijn het daar niet mee eens. Scholen maken hun eigen gemiddelde scores nu vaak al zelf via hun eigen website openbaar, zeiden hun advocaten. En bij de keuze van een school, kijken ouders lang niet alleen naar cijfers.

De PO-Raad bracht daar tegenin dat scholen nu in ieder geval zelf in de hand hebben wat ze aan gegevens publiceren. Ook is uit eerdere ervaringen in het voortgezet onderwijs gebleken dat ouders hun keuze voor school wel degelijk baseren op wat in de media aan cijfers naar buiten komt.

Transparantie

De PO-Raad benadrukte verder dat de besturen niet tegen transparantie en openheid zijn, maar wel vinden dat de eindtoetsgegevens alleen openbaar mogen worden gemaakt wanneer ze vergelijkbaar zijn.

De rechter doet over twee weken uitspraak. Daarna kunnen de partijen nog in hoger beroep gaan.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 augustus 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën