Nog geen duidelijkheid over uitwerking plannen meer gym op school

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt dit najaar met verder uitgewerkte plannen voor meer gymlesuren in het primair onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer laat hij weten dat hij niet aan zijn belofte heeft kunnen voldoen om de plannen eerder klaar te hebben.   

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken te streven naar meer gymlesuren in het primair onderwijs. Het geld dat nodig is om deze ambitie te realiseren, is onderdeel van de grotere investering die in het Regeerakkoord is afgesproken. Deze investering hangt samen met het Nationaal Onderwijsakkoord waarover nog met de Stichting van het Onderwijs wordt gesproken. De staatssecretaris zijn plannen daarom pas uitwerken in het najaar, wanneer er afspraken zijn gemaakt over de inzet van de middelen.

De PO-Raad is in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wens van het kabinet om te komen tot meer gymlesuren op school.   

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 25 juni 2013

Nieuwscategorieën