Nog geen uitsluitsel over conciergeregeling

In antwoord op vragen van kamerlid Çelik (PvdA) bevestigt staatssecretaris Zijlstra dat de conciërgeregeling eindigt in augustus 2012. Hij geeft aan dat de Tweede Kamer binnenkort een brief ontvangt over de herziening van het subsidiebeleid van OCW. In deze brief wordt ook een voorstel geformuleerd over het inzetten van middelen ten behoeve van de conciërgeregeling. Klik hiervoor de antwoorden van staatsscecretaris Zijlstra.

De PO-Raad blijft er van uitgaan dat de afspraken in het convenant Leerkracht worden nagekomen en de middelen voor de conciërgeregeling (€ 20 mln structureel) beschikbaar blijven.

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën