Nominaties beste jaarverslag van Nederland in het onderwijs bekend

Vijf schoolbesturen in het primair onderwijs zijn genomineerd voor de Dyade Bestuursbokaal voor het beste onderwijsjaarverslag 2013.

Genomineerd zijn:

  • Stichting Kolom te Amsterdam
  • Stichting Surplus te Slootdorp
  • Stichting LOGOS te Leerdam
  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland (O2A5) te Arkel
  • Stichting Meerkring, Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort

Daarnaast zijn ook voor het voortgezet onderwijs vijf besturen genomineerd. Een deskundige en onafhankelijke jury kiest hieruit per categorie het beste jaarverslag.

Jury

De jury bestaat uit de volgende personen:

Hubert Visser (juryvoorzitter, partner KPMG en secretaris werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs)
Jet Weigand-Timmer (oud-voorzitter Ouders & COO, thans Ouders van Waarde)
Reinier Goedhart (beleidsadviseur bekostiging PO-Raad)
Gert-Jan van den Berg (adviseur bedrijfsvoering VO-raad)
Maarten Schoon (bestuurslid Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI)

Op donderdag 27 november 2014 worden in Bilderberg Kasteel 't Kerckebosch te Zeist de winnaars bekend gemaakt. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal de prijs uitreiken. 

Het jaarverslag

In het jaarverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? En wat hebben we bereikt? 
Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle maar ook vanwege het leereffect. Wat kan er in de toekomst beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het jaarverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs. Dat is de belangrijkste reden voor Dyade Dienstverlening Onderwijs geweest om in 2007 de Bestuursbokaal voor het beste onderwijsjaarverslag in te stellen. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën