Notitie bekostiging (V)SO binnen passend onderwijs beschikbaar

De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat een verandering, doordat een onderscheid wordt aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Dit onderscheid was al doorgevoerd in de zorgbekostiging WSNS in het primair onderwijs, maar gaat nu ook gelden in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de rechtstreekse basisbekostiging aan de school, maar de ondersteuningsbekostiging gaat in principe in zijn geheel naar het samenwerkingsverband.

In deze notitie wordt eerst de structurele situatie van de bekostiging passend onderwijs geschetst, daarna wordt apart stilgestaan bij de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs gedurende de invoerings- en overgangsperiode. De notitie sluit af met aandachtspunten. Naar verwachting zullen er de komende tijd nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de bekostiging. Indien dat aan de orde is, zal een bijgewerkte versie van deze notitie worden geplaatst.

Klik hieronder op download voor de notitie ‘bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs binnen passend onderwijs.’

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 26 november 2013

Nieuwscategorieën