Nulmeting aantal uren bewegingsonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs heeft op 19 december een motie van de Tweede Kamer overgenomen om een nulmeting te houden naar 'het werkelijk aantal gegeven gymlesuren per week in het PO'.

De PO-Raad onderschrijft het belang van de motie van Tweede Kamerlid Dijkstra (D66). De nulmeting geeft meer inzicht in de hoeveelheid uren bewegingsonderwijs en past bij het streven van het kabinet om meer gymlesuren in het PO te realiseren. Goed leren bewegen begint in het basisonderwijs; voldoende lesuren, bevoegde (vak)leerkrachten & samenwerking met sportverenigingen, buurt/wijk en ouders  zijn belangrijke voorwaarden. 

De PO-Raad is voornemens om half maart 2013 een rondetafelbijeenkomst met leden en stakeholders te organiseren om het projectplan po van de Onderwijsagenda SBGL te toetsen. De definitieve datum en uitnodiging volgen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 21 december 2012

Nieuwscategorieën