OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die op 1 juli 2020 van kracht zijn geworden. Specifiek is dit document bedoeld ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. Het staat los van en naast de protocollen die door de sector zelf zijn gemaakt.

In het servicedocument staat, naast een aantal algemene aandachtspunten, meer informatie over: 

  • verzuim en leerplicht;
  • onderwijstijd en afstandsonderwijs;
  • examens voortgezet speciaal onderwijs.

Het document is een herziening van het handvattendocument van OCW van 15 april 2020. Gedurende de zomer werkt het ministerie aan een volgende, meer uitgebreide versie van het servicedocument om nadere duidelijkheid te kunnen bieden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.  

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 21 juli 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën