Onafhankelijk kenniscentrum huisvesting blijft broodnodig

De minister van onderwijs heeft besloten het service centrum scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren. De PO-Raad, VO-raad en VNG vinden dat zij dit besluit moet heroverwegen, omdat een onafhankelijk kenniscentrum huisvesting broodnodig is. De PO-Raad, VO-raad en VNG onderzoeken hoe in de toekomst een onafhankelijk kenniscentrum voor huisvesting in de lucht gehouden kan worden.

Tegenstrijdige informatie
De behoefte aan feitenkennis en kennisontwikkeling op het terrein van de huisvesting is zowel bij schoolbesturen als bij gemeenten groot. Professioneel opdrachtgeverschap moet verder worden vormgegeven. Naast de vele - vaak basale - vragen op het terrein van de huisvesting, zijn er verschillende ontwikkelingen waarvoor besturen en gemeenten nu vaak op zoek moeten naar de juiste informatie. Beheers- en exploitatievraagstukken, nieuwe financieringsvormen, binnenklimaat, bouwprocessen en vraagstukken rond het maatschappelijk vastgoed zijn hier voorbeelden van. Niet zelden komt het voor dat tegenstrijdige informatie wordt verkregen.

Vraaggestuurd
Een kenniscentrum moet samenwerken met vertegenwoordigers van commerciële partijen, zonder dat dat betekent dat commerciële partijen daarbij leidend zijn. Al eerder hebben de VNG, VO-raad en PO-Raad voorstellen gedaan over de vormgeving van dit kenniscentrum. Een belangrijke voorwaarde is dat het kenniscentrum vraaggestuurd en onafhankelijk moet zijn.

Zomervakantie
Met deze randvoorwaarden wordt nu gezocht naar de mogelijkheden om een kenniscentrum daadwerkelijk vorm te geven. Onze leden zijn er naar onze stellige overtuiging niet bij gebaat dat er verschillende vermeende kenniscentra naast elkaar bestaan. Wij hopen nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid te kunnen geven.

Meer informatie Servicecentrum Scholenbouw >>

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 24 februari 2012

Nieuwscategorieën