Onderhandelingen nieuwe CAO PO van start

Op 12 november jl. hebben de PO-Raad en de vakbonden hun inzet voor het cao-overleg aan elkaar kenbaar gemaakt in een zogeheten inzetbrief. Op 7 december 2010 worden de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO 2011 voortgezet.

In de inzetbrief omschrijven de verschillende partijen wat voor hen de speerpunten in de cao-onderhandelingen zijn. Voor de PO-Raad staat de ambitie van ‘goed onderwijs voor ieder kind’ voorop. Om die ambitie waar te maken is voldoende en gekwalificeerd personeel een noodzakelijke voorwaarde. Daarom zijn professionalisering en duurzame, gezonde, inzetbaarheid van personeel voor de PO-Raad belangrijke speerpunten voor de CAO-onderhandelingen. Ook wil de PO-Raad de directeuren een herkenbare positie geven binnen de CAO. Daarnaast pleit de PO-Raad voor een verdere vereenvoudiging en grotere leesbaarheid van de CAO.

Om de CAO PO zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de schoolbesturen fungeert de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad tijdens het onderhandelingsproces als klankbord voor de onderhandelingsdelegatie. De arbeidsvoorwaardencommissie, bestaande uit een dwarsdoorsnede van onze leden, zal tevens het bestuur van de PO-Raad adviseren over het uiteindelijke onderhandelaarsakkoord. Het bestuur besluit vervolgens of het akkoord ter stemming aan alle leden van de PO-Raad kan worden voorgelegd. Dit betekent dat de leden uiteindelijk het laatste woord hebbent.

De CAO PO waarover nu onderhandeld gaat worden, betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. de salarisontwikkeling) zijn nog een verantwoordelijkheid van de minister. De PO-Raad streeft naar decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden, zodat de PO-Raad onderhandelt over het totale pakket arbeidsvoorwaarden. In onze ogen is het voor alle partijen beter als aan één overlegtafel over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in het primair onderwijs wordt onderhandeld. Alleen dan kan een goede uitruil plaatsvinden, ook tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar zover is het nu nog niet.

De inzetbrief van de PO-Raad kunt u HIER downloaden. De inzet van de bonden kunt u HIER downloaden. Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van het verdere verloop van de onderhandelingen. Graag wijzen wij u ook nog op de mogelijkheid om vragen over de (uitvoering van de) CAO PO aan onze infodesk te stellen: infodesk@poraad.nl.

Naar dossier Arbeidsvoorwaarden >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën