Ondersteuning voor besturen in een urgente financiële situatie

De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken echter ook duidelijk, dat sommige schoolbesturen urgente financiële vragen hebben. Voor deze schoolbesturen heeft de PO-Raad een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, de minister heeft besloten om dit plan financieel te ondersteunen.

Bij het weer op orde krijgen van de financiën kunnen schoolbesturen met urgente financiële vragen gratis gebruik maken van ondersteuning van een team van ervaren en hoog gekwalificeerde financiële, juridische en bedrijfskundige specialisten. Ondersteuning vanuit deze zogenoemde "financiële serviceteams" is gericht op duurzaam financieel herstel. De aandacht zal met name ook gericht zijn op goed onderwijs en goed bestuur, waardoor het bedrijfseconomische niet bij voorbaat zal domineren.

Meer informatie vindt u onder onderstaande links.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 oktober 2012

Nieuwscategorieën