Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

De politiek en het onderwijsveld zijn bij elkaar gekomen om te praten over de verslechterde verhoudingen. Op initiatief van ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob hebben verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad, een bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 17 maart. Doel van de dag was om het onderlinge gesprek tussen het onderwijsveld en de politiek weer op gang te krijgen en herstel van wederzijds begrip te creëren.

De PO-Raad vond het een zinvolle dag. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad en een van de aanwezigen: "Het was niet zozeer de bedoeling om meningsverschillen de wereld uit te helpen, maar vooral om weer met elkaar het gesprek te willen voeren. Dit is gelukt en we hopen voor de toekomst dat de discussie over het onderwijs op een respectvolle manier gevoerd kan worden." De PO-Raad zal haar steentje daaraan bijdragen en volgen of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Om het mogelijk te maken dat politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld vrijelijk met elkaar konden spreken, had de dag een besloten karakter. De opkomst was hoog: vrijwel alle onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer (met uitzondering van de PVV) waren aanwezig. Daarnaast waren, naast de PO-Raad, de vakbonden, profielorganisaties, VO-raad en een aantal leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders aanwezig. Resultaat van deze dag is dat er een begin is gemaakt om weer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. "Het debat moet gericht zijn op het zorgen voor goed onderwijs voor elk kind, waarbij er respect moet zijn voor elkaars standpunten", aldus Kete Kervezee.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 maart 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën