Onderwijs maakt werk van 100 procent rookvrije schoolpleinen

De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2014 een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aangenomen. Daarin verzoekt zij de regering om zich in te spannen voor 100% rookvrije scholen en schoolpleinen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het Longfonds en de partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij bundelen de krachten en gaan hiermee aan de slag, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is een rookvrij schoolplein?

Een rookvrij schoolplein is een plein waar helemaal niet gerookt mag worden. De omgeving is rookvrij voor alle leerlingen/studenten, personeel en bezoekers, zonder aparte rookzone of andere uitzonderingen.

Huidige situatie

In het basisonderwijs heeft 67% van de schoollocaties een rookvrij schoolplein (gemeten in 2008), in het voortgezet onderwijs is dit 48% (gemeten in 2014) en in het middelbaar beroepsonderwijs 1% (schatting).

Doelen

Het doel is dat eind 2016:

  • 90% van de schoolterreinen van basisscholen rookvrij is;
  • 75% van de schoolterreinen van middelbare scholen rookvrij is;
  • 5% van de schoolterreinen van mbo-scholen rookvrij is.
  • meer dan 90% van de po-, vo- en mbo-scholen bekend is met het project Rookvrije schoolterreinen.

Op basis van een 0-meting die binnenkort wordt uitgevoerd, kunnen de doelstellingen voor het po en mbo nog wijzigen.

Planning en ondersteuningsmogelijkheden

De Onderwijsagenda SBGL dient half maart een plan van aanpak in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project start met het in kaart brengen van het aantal po- en mbo-scholen met een rookvrij schoolplein. Het stimuleren van scholen om hun schoolplein rookvrij te maken, is de volgende fase. Hierbij is de volgende hulp beschikbaar vanuit de Onderwijsagenda SBGL en het Longfonds:

  • persoonlijk advies over het creëren van draagvlak, een implementatiestrategie, juridische kaders, et cetera;
  • online hulpmiddelen zoals een stappenplan, argumentenkaart om draagvlak te creëren en filmpjes van goede voorbeelden;
  • ondersteuning op maat (van bijvoorbeeld een Gezonde School-adviseur) als uw school een specifieke uitdaging heeft;
  • inspiratiesessies waarbij uw school kan leren van de aanpak van andere scholen.

Meer informatie

Binnenkort vindt u meer informatie over rookvrije schoolpleinen op www.gezondeschool.nl.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 maart 2015