Onderwijs Pioniers po: €5000 voor goede ideeën

De PO-Raad maakt deel uit van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, de opdrachtgever van het Programma Onderwijs Pioniers po. Het programma biedt twintig leraren(teams) de ruimte en de stimulans om hun goede idee om de school te verbeteren te realiseren. Zij krijgen 5.000 euro, steun van een helpdesk en zij nemen deel aan vier zogenaamde gezamenlijke Pioniersdagen. Al 25 Pioniers zijn hen in eerdere jaren voorgegaan. Nu start de volgende ronde en kunnen andere leerkrachten ideeën voordragen voor ondersteuning voor vernieuwingen van binnenuit. Als dat wenselijk is, kunnen schoolbesturen vragen om via een gratis brainstormsessie ideeën boven tafel te krijgen en de kans te vergroten dat deze geselecteerd worden voor het Programma Onderwijs Pioniers po 2012 - 2013.

Tot 1 augustus 2012 kunnen leraren(teams) hun idee op een snelle en toegankelijke wijze inzenden. Rond 1 september is duidelijk welke nieuwe Onderwijs Pioniers aan de slag kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op www.onderwijspioniers.nl. Het aanvragen van een oriënterende brainstormsessie in juni of juli kan via po@onderwijspioniers.nl. Op de website staan ook voor voorbeelden en tips van voorgangers. In 2013 ontvangt het best uitgewerkte idee de jaarlijkse Pionierstrofee.

Arbeidsmarktplatform PO

Het nieuwe Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis-en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt. Om op de hoogte te blijven over het platform kunt u zich abonneren op de Arbeidsmarktplatform PO-nieuwsbrief via www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 juni 2012

Nieuwscategorieën