Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen van 2012 tot en met 2015 € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. De kern van deze agenda is het stimuleren van een schoolbeleid Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl bij PO-, V(S)O- en MBO-scholen. De ministers hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad gevraagd deze onderwijsagenda gezamenlijk uit te werken voor 1 juli 2012.

De PO-Raad wil graag schoolbesturen/scholen ondersteunen die aandacht willen besteden aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl, mede omdat het een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen. Het initiatief ligt altijd bij de schoolbesturen (en/of scholen). De PO-Raad wil graag positieve voorbeelden delen en op die manier bijdragen aan nog meer aandacht voor dit thema binnen de sector. Daarnaast deelt de PO-Raad de doelstelling van de minister om middelen en krachten te bundelen en optimaal gebruik te maken van initiatieven die al zijn.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 mei 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën