Onderwijscontroleprotocol 2009

Onlangs presenteerde de Inspectie van het Onderwijs het Onderwijsprotocol 2009. Het controleprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Informatie voor de instellingsaccountants
Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol.

Klik hier voor het controleprotocol (PDF) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën