Onderwijsdebat: Schoolbestuur in politiek roerige tijden

Welke gevolgen zullen de bezuinigingen hebben voor het primair en het voortgezet onderwijs? Dat is de grote vraag voor de komende periode. Hoe gaan schoolbestuurders en schoolleiders daarmee om en zijn ze voldoende toegerust voor hun taak? Politici, experts uit het veld en de genomineerden voor de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek gaan hierover met elkaar en met u in debat.

Daarnaast wordt gedebatteerd over de rol van (sociale) media bij de beeldvorming over het onderwijs. Uitspraken als ‘”Hakken” in de managementlagen’ zijn zelfs doorgedrongen tot de verkiezingsprogramma’s. Welke rol spelen de (sociale) media in de beeldvorming en hoe moeten we daarmee omgaan? Hoogleraar Henri Beunders leidt het thema in met een beschouwing van over de vraag waarom columns en ingezonden brieven meer invloed lijken te hebben dan onderwijsjournalistiek.

Direct in gesprek met de politiek
Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66), Metin Celik (PvdA) en Harm Beertema (PVV) zullen tevens onder de aanwezigen zijn. Het debat is een mooie gelegenheid om politici op een directe wijze te vertellen wat de gevolgen zijn van het conceptregeerakkoord voor uw school.

In het kader van de Nationale Onderwijs Week nodigen PO-Raad, VO-raad en de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek ouders, docenten, schoolleiders en –bestuurders, maar ook politici, beleidsmakers en journalisten van harte uit om mee te debatteren.

Naar aanmeldformulier >>

Uitreiking Prijs van de Onderwijsjournalistiek 2010
Tijdens de bijeenkomst zal ook de ook de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek worden uitgereikt. De genomineerde journalisten zullen zich in het debat mengen.

De prijs voor de Onderwijsjournalistiek wordt uitgereikt om 17.00 uur. De prijs is in het leven geroepen door de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek om meer en betere journalistieke berichtgeving over het onderwijs te stimuleren. Anja Vink (2008) en het trio Yvonne van der Meent, Robert Sikkes en Nico van Kessel (2009) gingen de winnaar van 2010 voor.

De genomineerden voor de Prijs van de Onderwijsjournalistiek 2010:

Marjon Bolwijn
(“Gemengde scholen vergen onderhoud”, de Volkskrant)

Robin Gerrits e.a.
(de Onderwijsagenda van de Volkskrant, de Volkskrant)

Gaby van der Mee
(“Het overbeschermde kind”, Het Onderwijsblad)

Hanne Obbink
(serie over zorgenkinderen in het voortgezet onderwijs, Trouw)

Jessica Villerius
(documentaire “Over de streep”, KRO)

Patrick Wiercx
(“Andere kleur voor de Zevensprong”, Eindhovens Dagblad)

 

Het debat en de uitreiking van de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek is voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er een gratis drankje en alle gelegenheid om na te praten en te ontmoeten.

Meer informatie en inschrijven
Datum: 7 oktober 2010
Tijd: 15.30 – 17.30u (ontvangst vanaf 15.00u)
Locatie: Paard van Troje, Prinsegracht 12, Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm van Gerven , tel.030-3100933 bij de PO- Raad of bij Aat Sliedrecht, tel.0345-510161, Nationale OnderwijsWeek. Inschrijven is mogelijk via het aanmeldingsformulier.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën