Onderwijsinvesteringen blijven achter bij wereldtop

Nederland maakt weer kans om tot de Top 5 van de kennislanden toe te treden, maar de coalitie van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA), waarin ook de PO-Raad participeert, maakt zich wel zorgen over het niveau van de Nederlandse investeringen in scholing, kennisontwikkeling en innovatie. Op woensdag 11 april presenteerde de KIA-coalitie de tweede voortgangsrapportage. Daarin kijken bijna dertig organisaties naar indicatoren, die aangeven in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top 5 van de kennis- en innovatielanden te belanden.

Het onderwijs scoort in de rapportage dit jaar gemiddeld genomen beter dan voorheen. De kwaliteit van het onderwijs is goed en onder andere het dalend aantal zeer zwakke scholen valt op. Daarentegen blijven de investeringen in het onderwijs achter bij die van de Top 5 van kennislanden, maar ook de deskundigheidsbevordering van leraren moet verbeteren.

Het World Economic Forum meet jaarlijks de concurrentiepositie en geeft een weerspiegeling van de economische ontwikkelingen van ruim 130 wereldeconomieën. Op die Global Competitiveness Index is Nederland onlangs gestegen naar de zevende plaats. De KIA-coalitie geeft aan dat die stijgende lijn alleen kan worden doorgezet als we extra investeringen op een slimme manier inzetten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 12 april 2012

Nieuwscategorieën