Onderwijsraad adviseert Tweede Kamer over R&D

De Onderwijsraad heeft de Tweede Kamer onlangs een advies gestuurd over de organisatie van onderwijsondersteuning en –ontwikkeling ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De PO-Raad is verheugd dat de Onderwijsraad onze analyse op het gebied van ontwikkeling en onderzoek grotendeels deelt.

De Onderwijsraad adviseert om een deel van de middelen rechtstreeks naar de scholen te laten gaan. Hiermee wordt de inbreng van scholen in de onderwijsontwikkeling versterkt. Zo wordt de inbreng vanuit de onderwijspraktijk gegarandeerd en wordt ook de diversiteit bevorderd. Voor het volledige advies klikt u hier.

Eigenaarschap R&D
De PO-Raad is van mening dat het eigenaarschap (en daarmee ook de zeggenschap over de middelen daarvoor) van de structurele verbetering van de onderwijskwaliteit toebehoort aan de schoolbesturen. Doordat op dit moment het ontwikkelen van onderwijs en het onderzoek naar het rendement en de effectiviteit van het gegeven onderwijs nog buiten de sector zelf zijn belegd, is er een diepe kloof tussen onderwijsonderzoek en – ontwikkeling enerzijds en de onderwijspraktijk anderzijds.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën