Onderwijsraad: De stand van educatief Nederland 2013

De PO-Raad onderschrijft het pleidooi van de Onderwijsraad voor een brede opvatting van onderwijskwaliteit. Gelukkig laten de recente inspectiecijfers tot op heden zien dat de toegenomen aandacht voor taal en rekenen niet ten koste is gegaan van de andere vakken. De PO-Raad vindt het belangrijk dat we dat ook in stand houden met onder andere de hoofduitdagingen die de Onderwijsraad in het advies formuleert. Deze uitdagingen sluiten goed aan bij de toekomstvisie van de PO-Raad op het primair onderwijs.

Iedere vier jaar presenteert de Onderwijsraad de Stand van Educatief Nederland. Voorafgaand aan de Stand van 2013, die op 4 november verscheen, schreef de voorzitter van de Onderwijsraad Geert ten Dam een waarschuwende brief in NRC Handelsblad, wat veel stof deed opwaaien. Ze signaleerde vooral bij de politiek een eenzijdige opvatting van onderwijskwaliteit in concreet meetbare doelen, in het bijzonder gericht op taal- en rekenprestaties. De Onderwijsraad waarschuwt dat een smalle kijk op onderwijskwaliteit leidt tot verschraling van het aanbod en werkelijke verbetering van het onderwijs in Nederland in de weg staat.

De toekomstvisie van de PO-Raad en de daarin gekozen beleidshoofdpunten worden in de vorm van de Strategische Beleidsagenda op de aankomende Algemene Ledenvergadering van 27 november gepresenteerd.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 november 2013

Nieuwscategorieën