Onderwijsraad: ‘Geld onderwijsachterstanden anders verdelen’

De PO-Raad kan zich grotendeels vinden in het advies van de Onderwijsraad om het geld om onderwijsachterstanden weg te werken, anders te verdelen. De PO-Raad pleit hier al langer voor omdat de huidige zogenoemde gewichtenregeling ingewikkeld is en niet effectief.

Scholen maken daardoor fouten  bij het toekennen van een ‘gewicht’ aan een leerling. De PO-Raad vindt het van belang dat er minder fouten worden gemaakt en dat de middelen daar terecht komen waar ze ook echt nodig zijn. Ook vindt ze dat schoolbesturen zelf moeten kunnen bepalen hoe ze de achterstandsmiddelen inzetten.

In zijn advies ‘Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen’ dat de Onderwijsraad deze week presenteerde, stelt deze dat bij het toewijzen van het geld voortaan moet worden gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders van leerlingen en hun etniciteit. Dat zijn de ‘meest bepalende indicatoren als het gaat om het risico op leerachterstanden’, aldus de raad. De raad bracht zijn advies uit omdat de Tweede Kamer erom had gevraagd.

Geld uitgeven

Het opleidingsniveau van ouders zou eenmalig moeten worden geregistreerd om administratieve druk voor scholen te verminderen, zegt de raad daarbij. Daarnaast moeten scholen zelf kunnen bepalen hoe ze het geld uitgeven. De onderwijsachterstandsmiddelen die ze van de gemeente krijgen, zouden ze moeten kunnen inpassen in het eigen schoolbeleid. Wel moeten ze in het jaarverslag en de jaarrekening laten zien wat ze met het geld hebben gedaan en waarom, meent de raad.

De PO-Raad wil ervoor waken dat scholen hier te gedetailleerd inzicht in moeten geven. Volgens de PO-Raad is het vooral belangrijk dat scholen aangeven wat hun doelen zijn en laten zien wat ze met het geld hebben bereikt.

Plannen staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker heeft al eerder aangegeven een nieuw verdeelmodel op te gaan stellen waarbij scholen bij het bepalen van het gewicht van een leerling gebruik kunnen maken van gegevens uit andere databestanden. Daardoor nemen de administratieve lasten voor scholen af en worden minder fouten gemaakt, denkt de staatssecretaris.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 september 2013

Nieuwscategorieën