Onderwijsraad onderschrijft pleidooi PO-Raad en VO-raad: ‘Laat scholen zelf kiezen hoe ze pesten aanpakken’

Scholen moeten zelf bepalen hoe zij pesten aanpakken en een sociaal veilige omgeving bieden aan leerlingen en leraren. Een nieuwe wet om sociale veiligheid op school te garanderen is onnodig, omdat die verplichting voor scholen al in andere wetten is geregeld. De overheid moet haar voorstel voor een antipestwet met verplichte antipestprogramma’s dan ook ‘heroverwegen’. Dat schrijft de Onderwijsraad vandaag in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

Het advies ondersteunt daarmee het pleidooi van PO-Raad en VO-raad. Zij hebben al langer kritiek op het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om zo’n antipestwet te maken. Scholen moeten volgens de sectorraden de vrijheid behouden om op een eigen effectieve manier pesten aan te pakken. ,,Alleen dan kunnen zij pesten integraal aanpakken op een manier die aansluit bij de visie van de school’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,De overheid moet gaan over het ‘wat’, de scholen zelf over het ‘hoe’.”

Vraagtekens bij antipestprogramma's

Volgens de Onderwijsraad moet de overheid zich bovendien niet blind staren op een wet. Het nastreven van sociale veiligheid biedt geen garanties, schrijft hij. ‘Scholen zijn aanspreekbaar op en moeten zich verantwoorden over hun veiligheidsbeleid, maar kunnen niet altijd voorkomen dat zich situaties voordoen waarin leerlingen zich niet veilig voelen.’ Hij zet daarnaast vraagtekens bij de wens voor specifieke antipestprogramma’s en vindt dat scholen niet verplicht moet worden die specifieke programma’s te gebruiken.

De Onderwijsraad constateert verder dat de grote meerderheid van de scholen werk maakt van sociale veiligheid. Wel deelt hij de zorg van de staatssecretaris dat niet álle scholen daarop goed beleid voeren.

Pesten aanpakken

Ook PO-Raad en VO-raad sluiten zich daarbij aan. Zij zien pesten als een belangrijk en fors probleem dat moet worden aangepakt. Zij werken daarom aan een plan van aanpak om pesten tegen te gaan en te voorkomen. PO-Raad en VO-raad zijn ervan overtuigd dat een in de sectoren ontwikkeld plan van aanpak bovendien effectiever is dan extra wetgeving. Zij zullen dat plan de komende maanden voorleggen aan hun leden. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 oktober 2014

Nieuwscategorieën