Onderwijsraad vraagt aandacht voor onderwijs

De PO-Raad ziet de brief van de Onderwijsraad aan de informateur van 17 augustus als steun in de rug van het primair onderwijs. In deze brief vraagt de Onderwijsraad namelijk aandacht voor twee onderwerpen die de PO-Raad ook bij de informateur heeft neergelegd: de kwaliteit van taal en rekenen en de kwaliteit van de leraar. Ook spreekt de Onderwijsraad de verwachting uit dat de partijen in de komende regeerperiode zullen investeren in het onderwijs, gezien hun verkiezingsprogramma’s. De PO-Raad wijst er op dat de partijen inderdaad investeringen in hun verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen, maar is uiterst bezorgd over de passages over speciaal onderwijs in de verkiezingsprogramma’s van zowel het CDA als de VVD. Hierin worden forse bezuinigingen voorgesteld die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor alle leerlingen in het primair onderwijs.

Goede aansluiting
De Onderwijsraad vraagt aandacht voor de zogeheten schakelmomenten in het onderwijs: de aansluiting van voor-en vroegschoolse educatie op de basisschool en de aansluiting primair – voortgezet onderwijs. Ook wij zijn van mening dat hier veel kwaliteitswinst valt te boeken. Voor het project van PO-Raad, VO-raad en AVS voor verbetering van de aansluiting po-vo, zie het programma ‘Effectief schakelen’. Hier staan activiteiten rondom het versoepelen van de overgang van groep 8 naar brugklas centraal.

Prioriteit voor taal rekenen
De PO-Raad ondersteunt de stelling dat het noodzakelijk is dat taal en rekenen voor het PO prioriteit blijven, van harte. Zoals we 16 augustus aan de media meldden, zijn op meer dan driekwart van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs de leerresultaten op taal en rekenen aantoonbaar verbeterd door de verbetertrajecten Taal en Rekenen. Het onderwijsveld heeft de verbetertrajecten met steun van het vorige kabinet ingezet. Om de vooruitgang een vervolg te geven, is het noodzakelijk te blijven investeren in deze verhoging van de onderwijskwaliteit.

Investeringsbereidheid
De PO-Raad deelt echter niet zonder meer de verwachting van de Onderwijsraad dat er een grote investeringsbereidheid uit de partijprogramma’s blijkt. In de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA zijn ook grote bezuinigingen ingeboekt. Voor het speciaal onderwijs gaat het om 300 miljoen (CDA) en 600 miljoen (VVD). Dat is een kwart van het budget voor het SO. Als deze plannen in een regeerakkoord worden opgenomen, zal er een stop komen op het speciaal onderwijs. Dat betekent een enorme druk op het reguliere onderwijs om die kinderen in huis te houden die echt een plek in het SO verdienen. Een dergelijke financiële aderlating staat haaks op de invoering van passend onderwijs. Het betekent namelijk dat basisscholen dan zonder extra middelen en extra ondersteuning veel meer leerlingen moeten opvangen, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Daar gaan alle leerlingen onder lijden.

Klik hier voor de brief >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën