Onderwijsraden tekenen pledge voor gezondere leerlingen

De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad zijn nieuwe partners van het programma Alles is gezondheid…. Vandaag hebben de onderwijsraden daarvoor een pledge ondertekend op het congres ’Gezonde Brede School’. In deze ‘plechtige belofte’ staat wat de raden aan activiteiten uitvoeren om de gezondheid van hun leerlingen en studenten te verbeteren.

De onderwijsraden stimuleren schoolbesturen en directies Gezonde School-beleid te voeren, waardoor leerlingen en studenten gezonder worden, beter leren en minder uitvallen. Een concreet streven daarbij is dat eind 2016 850 Gezonde School-vignetten zijn uitgereikt.

Gezonde voeding, bewegen en niet roken

Daarnaast is er specifieke aandacht voor gezonde voeding op school (het project ‘De Gezonde Schoolkantine’), de rookvrije school en voldoende en goed bewegingsonderwijs.  De onderwijsraden zijn zich ook bewust van hun voorbeeldfunctie en verbinden daarom in hun eigen organisatie gezondheidsthema’s als bewegen, goede voeding en niet roken sterker met elkaar. Over de behaalde resultaten van de activiteiten in de pledge leggen de onderwijsraden jaarlijks verantwoording af. 

Samenwerken

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad was een van de sprekers op het congres. Zij sprak over het belang dat ouders, scholen, gemeenten en bijvoorbeeld sportverenigingen samen werken aan een gezonde leefstijl van en voor kinderen. ,,Op die manier kunnen we nog beter bijdragen aan gezonde en fittere kinderen. Een gezonde leefstijl zit ook tussen de oren.''

Rinda den Besten ondertekent de pledge

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 juli 2015

Nieuwscategorieën