Onderwijstoezicht en kwaliteit van het onderwijs

De Universiteit Twente voert, in opdracht van de EU, een onderzoek uit om de impact van het onderwijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Op verzoek van de PO-Raad wordt in Nederland de vragenlijst aangevuld met vragen die betrekking hebben op het bestuursniveau. De PO-Raad vindt het van belang om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen extern toezicht en bestuurlijk handelen en vraagt daarom haar leden deze vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek wordt gelijktijdig ook in vijf andere Europese landen uitgevoerd, zodat de situaties in deze landen met elkaar vergeleken kunnen worden . Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Melanie Ehren van de Universiteit Twente.

Het onderzoek heeft een looptijd van drie jaar (januari 2011-december 2013); in deze periode worden in Nederland ruim 400 basisscholen (zowel directeuren als leerkrachten) bevraagd over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun ervaringen met het onderwijstoezicht. De eerste vragenlijsten worden half oktober naar de geselecteerde scholen gestuurd.

De resultaten van het onderzoek en de vergelijking van de inspectiemodellen in de verschillende deelnemende landen geven inzicht in hoe effectief het toezicht is in het verbeteren van onderwijskwaliteit en welke inspectiemodellen het meest effectief zijn. Om deze reden steunt de PO-Raad dit onderzoek.

Op verzoek van het netwerk kwaliteit van de PO-Raad zal, alleen in Nederland, de vragenlijst uitgebreid worden naar het niveau van de schoolbesturen. De vragen voor de schoolbesturen zullen geïntegreerd worden binnen de monitor Goed bestuur die in november opnieuw afgenomen zal worden. Op deze manier kunnen voor de Nederlandse situatie ook uitspraken gedaan worden over de effecten van het extern toezicht op het bestuurlijk handelen.

We roepen de scholen die worden gevraagd deel te nemen, graag op om de vragenlijst in te vullen.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën