Onderzoek COOL Speciaal van start

Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam zijn een nieuw onderzoek gestart naar de prestaties en de ontwikkeling van kinderen in het speciaal basisonderwijs en in de clusters 2, 3 en 4, onder de noemer COOL Speciaal. Het maakt deel uit van een groter onderzoek naar loopbanen en prestaties van leerlingen van 5-18 jaar in het onderwijs in Nederland (COOL5-18).

Doelen van het onderzoek
Het doel van COOL Speciaal is om van verschillende groepen kinderen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in kaart te brengen hoe ze zich ontwikkelen, cognitief en sociaal-emotioneel. Een tweede doel is om te onderzoeken in hoeverre ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs van elkaar verschillen en welke leerlingen in welk type onderwijs het meest tot hun recht komen. Deelnemende scholen krijgen een terugrapportage over hun eigen resultaten ten opzichte van die van vergelijkbare andere scholen/groepen leerlingen.

Aanmelden
Alle scholen in het speciaal basisonderwijs en in de clusters 2, 3 en 4 krijgen een dezer dagen een brief over het onderzoek, met de mogelijkheid tot aanmelding. Lees meer >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën