Onderzoek: Middelen Herfstakkoord gaven schoolbesturen lucht na jaren stille bezuinigingen

De NOS heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de besteding van de middelen van het Herfstakkoord door schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Uit de enquête blijkt dat schoolbesturen het geld hebben gebruikt om tekorten weg te werken, leraren in dienst te houden en nieuwe leraren in dienst te nemen. Het geld heeft de schoolbesturen lucht gegeven en is ten goede gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen.

Het primair en voortgezet onderwijs heeft eind vorig jaar in een keer 650 miljoen incidenteel extra geld gekregen. Dit geld kon niet meer in 2013 worden uitgegeven. De NOS heeft onderzocht of de schoolbesturen ondertussen een bestemming hebben voor het geld en waaraan het is besteed. De omroep concludeert dat leerlingen weinig merken van het extra geld. De PO-Raad is het daar niet mee eens. De sectororganisatie onderschrijft de reactie van scholen dat het geld noodzakelijk was en nuttig is besteed. 

Het primair onderwijs kampte jaren met stille bezuinigingen. De kosten per leerling stegen harder dan de bekostiging per leerling. De sector had te maken met teruglopende leerlingaantallen, een cumulatie van bezuinigingen en onvoldoende compensatie voor de kostenstijgingen, zodat bij de meeste schoolbesturen de rek er uit was. Het Herfstakkoord heeft hen wat lucht gegeven. De ergste nood was daarmee gelenigd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nog niet alle schoolbesturen het geld hebben uitgegeven. Dit had de PO-Raad al voorspeld. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat schoolbesturen nog niet wisten op welk bedrag ze structureel konden rekenen. Met het sluiten van het sectorakkoord op vrijdag 11 juli komt er meer duidelijkheid op dit gebied en kunnen schoolbesturen structurele plannen maken.

Schoolbesturen geven in de jaarverslagen over 2014 meer duidelijkheid over de besteding van de middelen van het Herfstakkoord.

Laatst gewijzigd: 
maandag 14 juli 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën