Onderzoek naar bewustzijn van leerlingendaling

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft verschillende maatregelen aangekondigd en reeds genomen rond leerlingendaling in het onderwijs. Om schoolbesturen te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor leerlingendaling, zijn onder andere een accountteam en een helpdesk leerlingendaling ingericht. De accountmanagers leerlingendaling beantwoorden vragen over wet- en regelgeving, maar halen ook informatie op over waar wet- en regelgeving goede oplossingen rondom leerlingendaling in de weg staan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de PO-Raad.

Om het onderwijsveld te kunnen ondersteunen bij het omgaan met leerlingendaling wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in wat er in verschillende regio's al wordt gedaan aan deze krimp. In opdracht van het ministerie doet Oberon hiernaar onderzoek onder alle gemeenten en alle schoolbesturen in het basisonderwijs. Voor dit onderzoek wordt een quickscan gebruikt. Schoolbesturen ontvangen een dezer dagen een uitnodiging om daaraan mee te doen. De PO-Raad vraagt hen deze quickscan in te vullen.

Meer informatie is te vinden in de flyer en de kamerbrief over maatregelen leerlingendaling PO en VO.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën