Onderzoek naar herverdelingseffecten primair onderwijs

Minister Arie Slob (Onderwijs)  geeft in de brief van 5 oktober jl. de opdracht aan het CBS om het knelpunt van de herverdeeleffecten in het primair onderwijs te onderzoeken. Een kleine groep scholen kan namelijk last gaan krijgen van de herverdeeleffecten die optreden bij de nieuwe bekostiging van de WPO, die op 1 maart 2019  in werking treedt.

 

Dit betreft een aanpassing van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid inzake de verdeling van het onderwijsachterstandenbudget voor basisscholen. Minister Slob wil dit knelpunt daarom onderzocht hebben en met een passende oplossing komen voordat de nieuwe bekostiging een feit is.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 oktober 2018

Nieuwscategorieën