Onderzoek naar verantwoording pestaanpak door school

Er komt een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen aantonen dat zij een veilige omgeving bieden aan hun leerlingen en personeel. De motie die hiertoe door D66, PvdA en ChristenUnie werd ingediend, is op 11 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Het onderzoek zal worden gedaan in overleg met het onderwijsveld.

De Tweede Kamer wil op deze manier voorkomen dat scholen uiteindelijk wordt voorgeschreven welk programma zij moeten gebruiken om pesten aan te pakken en tegen te gaan. Het kabinet wil in de wet vastleggen dat scholen een verplicht effectief antipestprogramma gebruiken. Ook de PO-Raad vreesde dat dat zou betekenen dat scholen daardoor niet meer vrij zijn om te kiezen voor een methode die bij hen past.

De aangenomen motie sluit goed aan bij de oproep die PO-Raad en VO-Raad eerder deden om te bezien in hoeverre scholen zich binnen Vensters (PO en VO) kunnen verantwoorden over schoolklimaat en veiligheid.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 juni 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën