Onderzoek reclame in het onderwijs

In het kader van het Europees platform voor voedsel, beweging en gezondheid hebben enkele grote voedsel- en drankbedrijven beloofd om geen reclame te maken binnen scholen voor primair onderwijs, tenzij de schoolleiding voor onderwijsdoeleinden erom gevraagd heeft.

De voedsel- en drankbedrijven willen onderzoeken of ze aan hun verplichtingen hebben voldaan. Hiervoor hebben deze bedrijven PricewaterhouseCoopers gevraagd om vast te stellen of ze zich aan de afspraken houden. U kunt meedoen aan het onderzoek door hier te klikken. De antwoorden zullen uitsluitend gebruikt worden om vast te stellen of aan de afspraken is voldaan.

Ook in het nieuwe Convenant Sponsoring wordt aandacht besteed aan het gezondheidsaspect van sponsoring cq reclame. De PO-Raad zal zich de komende tijd inzetten om de afspraken in het convenant onder de aandacht brengen van zijn leden.

Klik hier om de enquête te starten >>
Klik hier voor meer informatie over de afspraken met de voedsel- en drankbedrijven>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën