Onderzoeksresultaten segregatie en leerprestaties

Het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM organiseerde op 9 september in perscentrum Nieuwspoort een expertmeeting over ‘Effecten van etnische diversiteit in scholen op onderwijsprestaties’. Een aantal prominente onderzoekers toonde hier hun onderzoeksresultaten van de effecten van segregatie op prestaties van leerlingen. Deze effecten bleken niet of nauwelijks iets toe te voegen aan de prestaties van leerlingen. Wat de onderzoekers allemaal onderschreven is dat de kwaliteit van het onderwijs maakt dat een school een goede school is en niet de samenstelling van de leerlingenpopulatie.

Focus op taal en rekenen
Voorzitter Kete Kervezee nam deel aan een paneldiscussie over de beleidsimplicaties van deze onderzoeksresultaten. Zij benadrukte dat het voor de kwaliteit van het onderwijs van belang is voor elke school om verder te professionaliseren. Een sterke focus op taal en rekenen zet zoden aan de dijk in het verbeteren van leerprestaties. De school staat hierin niet alleen. Het is van belang vanaf het eerste moment ouders te betrekken bij het onderwijs. We moeten ouders laten zien wat zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leerprestaties van hun kinderen. Maar: goed onderwijs bestaat uit meer dan taal en rekenen. De school heeft ook een maatschappelijke functie om leerlingen voor te bereiden op een plek in de multiculturele samenleving.

Samen opgroeien
De PO-Raad volgt daarom met belangstelling de resultaten van de pilots die in elf gemeenten zijn gestart om ervaring op te doen met verschillende instrumenten, die er aan kunnen bijdragen dat kinderen van verschillende herkomst samen naar school gaan, met elkaar in contact komen en samen opgroeien. Zie voor verdere informatie over deze pilots de website van het Kenniscentrum Gemengde Scholen.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën