Onrechtmatige huisvestingsuitgaven

In een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als uitgaven aan onderwijshuisvesting.

De staatssecretaris geeft in de brief een toelichting bij de toepassing van de regels voor huisvestingsuitgaven. Specifiek gaat het over het gebruiken van rijksbekostiging voor uitgaven aan huisvesting. Ondanks dat dit sinds de invoering van de lumpsumbekostiging niet meer is toegestaan, hebben accountants gesignaleerd dat dit in de praktijk veelvuldig voorkomt.

Niet-goedkeurende accountantsverklaring
Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de accountant een niet-goedkeurende verklaring afgeeft voor het Jaarverslag 2008. De staatsecretaris geeft aan naar aanleiding van een dergelijk verklaring niet met onmiddellijke ingang de onrechtmatige uitgaven terug te vorderen. Zij wacht eerst de resultaten van een onderzoek naar de uitgaven af. Het onderzoek moet duidelijk maken of het gaat om uitgaven die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en wel in het belang zijn van de school.

Uw mening
Wij willen graag van u weten wat uw mening is over bovenstaand advies van de staatssecretaris. U kunt uw reactie mailen naar g.vanmidden@poraad.nl, of een reactie achterlaten op het discussieforum.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën