Onterecht 'asbestverdacht'? Geef wijzigingen door voor de Atlas leefomgeving

Scholen kunnen vanaf nu controleren of hun gegevens in de Atlas leefomgeving juist zijn en deze zo nodig laten aanpassen. In de Atlas leefomgeving staat van alle schoolgebouwen vermeld of er (mogelijk) asbest zit verwerkt of niet.

In september en oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport in nauwe samenwerking met de PO-Raad onderzoek gedaan naar de stand van zaken van asbestinventarisaties door scholen. Scholen die in 2011 of 2012 geen informatie hadden verstrekt voor de Atlas Leefomgeving zijn gevraagd deze informatie alsnog te leveren. Ook is een groot aantal scholen hierover gebeld. Dat heeft ertoe geleid dat de meeste scholen inmiddels een inventarisatie hebben laten uitvoeren.

Om te voorkomen dat deze scholen op de Atlas leefomgeving ten onrechte te boek blijven staan als “asbestverdacht” kunnen zij dat hier doorgegeven. Voor die scholen die nog geen inventarisatie hebben voor gebouwen die ouder zijn dan 1994, herhalen wij de oproep dat alsnog te doen. Schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor de gebouwen en de gezondheid van hun personeel en de leerlingen van de scholen.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën