Ontslaggolf leraren dreigt door stille bezuinigingen

Honderden leraren in het primair onderwijs dreigen hun baan te verliezen omdat scholen geld tekort komen om hen te betalen. Scholen moeten leraren ontslaan of verlengen contracten niet als gevolg van stille bezuinigingen. Na de zomervakantie hoeven onder meer leerkrachten met een jaarcontract maar ook gymleraren en remedial teachers al niet meer terug te komen.

Hoewel scholen op papier per leerling meer geld krijgen dan enkele jaren geleden, stijgen in de praktijk de kosten voor scholen nog veel harder. Dat komt onder meer omdat het aantal leerlingen daalt terwijl veel vaste lasten, zoals stookkosten en kosten voor schoolgebouwen, gelijk blijven. Ook worden schoolbesturen niet gecompenseerd voor stijgende werkgeverslasten en is er minder gemeentelijke subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld zwemlessen. De tekorten lopen daardoor verder op. De PO-Raad trok hierover eerder ook al aan de bel. 

Klassen groeien

Dit is zorgelijk vindt de PO-Raad. Uiteindelijk gaat het ten koste van de kwaliteit van de lessen en dus van de leerling. Als gevolg van de tekorten zullen de klassen groeien. Bijkomend probleem is dat ook het ontslaan van leraren veel geld kost. Deze kosten nemen een 'onaanvaardbaar deel van de onderwijsmiddelen in beslag', zo schreef de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs ook dat scholen niet voldoende geld hebben om aan alle eisen en verwachtingen te voldoen. Het goed invoeren van passend onderwijs staat daarmee onder druk, stelde de Rekenkamer.

Om de problemen op te lossen, moeten de ambities omlaag of moet er geld bij, adviseerde de Rekenkamer. De PO-Raad onderschrijft dat er geld bij moet. Daarmee kunnen leraren behouden blijven voor het onderwijs. Dat is extra belangrijk omdat over enkele jaren een flink tekort aan leerkrachten wordt verwacht.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 27 augustus 2013

Nieuwscategorieën