Ontslagvergoedingen en accountantsverklaringen

In januari heeft de PO-Raad samen met de vakbonden in een brief aan de minister om opheldering gevraagd over het controleprotocol en de bekostiging van ontslagvergoedingen. De minister heeft op 12 maart jl. geantwoord (zie onderstaande links naar beide brieven). De PO-Raad is tevreden met de reactie van de minister. Hiermee is de uitleg zoals door de minister gegeven in de brief van 21 juni nogmaals bevestigd en is het controleprotocol, ten aanzien van de rechtmatigheid van ontslagvergoedingen komen te vervallen.

Schoolbesturen hebben juist in deze tijden van bezuinigingen en krimp de beleidsruimte nodig om goed HRM-beleid te voeren. Dit moet niet beperkt worden door het controleprotocol. Zoals in de brief van de minister staat "maakt elke verantwoordelijke werkgever een zorgvuldige afweging voor de eigen schoolorganisatie, gegeven de individuele omstandigheden en de eigen financiële situatie. Als er sprake is van een weloverwogen en goed onderbouwde beslissing en de kosten die daaruit voortvloeien niet bovenmatig zijn, zal er geen aanleiding bestaan om over te gaan tot het terugvorderen van bekostiging."

Inmiddels zijn de accountants op de hoogte gebracht van de reactie van de minister. De accountants zullen moeten beoordelen of er een weloverwogen en goed onderbouwde beslissing is genomen over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding. Deze kosten mogen niet bovenmatig zijn. Uiteindelijk zal de Inspectie alleen bij excessieve ontslagvergoedingen de minister adviseren om sturend op te treden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 26 april 2012

Nieuwscategorieën