Ontvlechting Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

De PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben op 29 januari en 8 februari j.l twee ledenraadplegingen georganiseerd voor schoolbestuurders en schooldirecties met SO-scholen onder hun vleugels. Dit gebeurde in aanwezigheid van een vertegenwoordiging vanuit de VO-Raad en vanuit OCW. De discussie ging over het al dan niet ontvlechten van het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in de richting van respectievelijk de wetgeving WPO (Primair Onderwijs) en de wetgeving WVO (Voortgezet Onderwijs). Nu vallen zij nog onder de wetgeving WEC. Aan de hand van een voorbereidingsnotitie met een analyse van de consequenties, werden in een constructieve sfeer, de argumenten, de mogelijke gevolgen en de voor- en nadelen van een dergelijke operatie gewisseld. De conclusies uit de beide raadplegingen zullen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van LECSO op 13 maart a.s. Ook zal er op bestuurlijk niveau overleg plaatsvinden tussen PO-Raad en LECSO over de verder te volgen koers. Daarna zal de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de PO-Raad de gesprekken voortzetten met de VO-Raad en met OCW over deze materie.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 februari 2013

Nieuwscategorieën