Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting geanalyseerd

De stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) heeft de ontwikkeling van normbedragen geanalyseerd, de verschillen ten opzichte van BDB Kostendata in kaart gebracht en de financiële impact vastgesteld. Deze notitie legt de vinger op het oplopende gat tussen normkosten scholenbouw en noodzakelijke kosten. Ook geeft het aan dat nieuwe eisen zoals die onlangs in het bouwbesluit zijn vastgelegd niet in de indexen zijn/worden opgenomen.

Hiermee wordt nog eens aangetoond, dat het werken met een inhoudelijke kwaliteitsstandaard, vertaalt in financiële normen op basis van een flink aantal benchmarkgegevens en rekeninghoudend met de conjuncturele situatie meer dan wenselijk is. De PO-Raad werkt aan de totstandkoming van een dergelijk model.

Normbedragen VNG (model)verordening onvoldoende

Gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Hierbij hanteren de gemeenten over het algemeen de normbedragen uit de VNG (model)verordening om de financiële kaders vast te stellen. Het niet financieel sluitend krijgen van een businesscase voor onderwijshuisvesting is hierbij een veel voorkomende klacht, zeker in combinatie met het maatschappelijk vereiste Frisse Scholen-concept.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Nieuwscategorieën